Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Στην Πανεπιστημιακή Λέσχη λειτουργούν οι παρακάτω Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες

Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες