Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στα εστιατόρια του Πανεπιστημίου Αθηνών από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Χρήση της κάρτας σίτισης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον δικαιούχο φοιτητή. Οι κάρτες σίτισης που εκδόθηκαν για το Πανεπιστημιακό έτος 2019-2020 ισχύουν μέχρι την έκδοση της νέας και όχι πέραν της 31-10-2020. Όσοι φοιτητές δεν έχουν κάρτα σίτισης, μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά εστιατόρια πληρώνοντας 3,00 ευρώ ημερησίως για 2 γεύματα (μεσημέρι-βράδυ).