Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στα εστιατόρια του Πανεπιστημίου Αθηνών από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Χρήση του δικαιώματος δωρεάν σιτισης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον δικαιούχο φοιτητή. Το δικαίωμα σίτισης που χορηγήθηκε για το Πανεπιστημιακό Έτος 2020-2021 ισχύει μέχρι την έγκριση νέου και όχι πέραν της 31-10-2021. Όσοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης, μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά εστιατόρια πληρώνοντας 3,00 ευρώ ημερησίως για 2 γεύματα (μεσημέρι-βράδυ).