Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Αντικείμενο του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Ευρέσεως Εργασίας Φοιτητών είναι η μέριμνα για την προβολή των δραστηριοτήτων της Πανεπιστημιακής Λέσχης, με την έκδοση πληροφοριακών εντύπων και περιοδικών και η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εύρεση εργασίας στους φοιτητές.
  • Έχει την εποπτεία λειτουργίας του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών  του Παν/μίου Αθηνών (Π.Ο.Φ.Π.Α.) και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παν/κής Λέσχης τον προϋπολογισμό που αφορά στις πολιτιστικές δραστηριότητες αυτού.
  •  Αναλαμβάνει τη διοργάνωση των φοιτητικών πολιτιστικών εκδηλώσεων (Θεατρικών - Χορευτικών Παραστάσεων - Εκθέσεων Φωτογραφίας - Προβολών Κινηματογραφικών Ταινιών - Συναυλιών Μουσικού Τμήματος κ.λπ.), Εκδρομών, Τελετών και Δεξιώσεων.


Το Τμήμα βρίσκεται στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15). Τηλ. επικοινωνίας: 210 368 8251