Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Ο.Φ.Π.Α.)

Για την ψυχαγωγία και την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής ταυτότητας των φοιτητών λειτουργεί ο Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών, ο οποίος περιλαμβάνει τον Μουσικό, τον Θεατρικό, τον Χορευτικό, τον Κινηματογραφικό και τον Φωτογραφικό Τομέα. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και να ανακαλύψετε τις καλλιτεχνικές σας κλίσεις και δεξιότητες.

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ένας "τόπος" συλλογικής έκφρασης και δημιουργίας. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με έργα τέχνης και ενθαρρύνονται να δημιουργούν τα δικά τους καλλιτεχνικά έργα.

Για να γίνετε μέλη του Π.Ο.Φ.Π.Α., αρκεί μια γραπτή αίτηση στο γραφείο του Τομέα που σας ενδιαφέρει (ο Μουσικός στον 4ο, ο Θεατρικός – Φωτογραφικός – Κινηματογραφικός στον Ημιώροφο και ο Χορευτικός στο Α’ Υπόγειο της Πανεπιστημιακής Λέσχης). Οι μέρες και ώρες λειτουργίας των Τομέων καθορίζονται από τα ίδια τα μέλη τους. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-36 88 205 – 210-36 88 275 – 210-36 88 276

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Ο.Φ.Π.Α.) λειτουργεί με την εποπτεία του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, της Πανεπιστημιακής Λέσχης, το οποίο και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό για τις πολιτιστικές δραστηριότητες του.

Τον Πολιτιστικό Όμιλο φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών εκπροσωπεί Διοικούσα Επιτροπή, εκλεγμένη με αρχαιρεσίες από το σύνολο των μελών του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών.

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων διοργανώνει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και μπορούν να συμμετέχουν σ' αυτές όσοι φοιτητές επιθυμούν.

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Π.Ο.Φ.Π.Α. καθώς επίσης και

  • Υποδομές με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό
  • Και χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για την λειτουργία – δημιουργία των μελών των τομέων του.

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών περιλαμβάνει (5) πέντε τομείς: α) τον Μουσικό, β) τον Θεατρικό, γ) τον Χορευτικό, δ) τον Κινηματογραφικό και ε) τον Φωτογραφικό.