Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τα Εργαστήρια Πληροφορικής δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της αναβάθμισης των σπουδών και της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής στο πρόγραμμα σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρωταρχικός στόχος των Εργαστηρίων Πληροφορικής είναι η ακαδημαϊκή έρευνα και μελέτη καθώς και η εκπόνηση εργασιών.

Ειδικότερα, σκοποί της λειτουργίας τους είναι:

  • η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • η εξοικείωση των φοιτητών με την αναζήτηση και χρήση των σύγχρονων υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο (Internet),
  • η παροχή πρόσβασης στις προηγμένες υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  • Η υποστήριξη των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα Εργαστήρια Πληροφορικής αριθμούν 30 θέσεις εργασίας. Λειτουργούν καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και από 9:00 π.μ. - 16:00 μ.μ. στον 3ο όροφο του κτιρίου της Πανεπιστημιακής Λέσχης. (Τηλ. 210-36.88.261, 210-36.88.271).

Για τους φοιτητές που διαμένουν στην Α΄ Φ.Ε.Π.Α. λειτουργεί Εργαστήριο Πολυμέσων  με 8 θέσεις εργασίας στο ισόγειο του κτηρίου της Α΄ Φ.Ε.Π.Α., Ουλωφ Πάλμε 21.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας.

Ασύρματη Σύνδεση (Wi-Fi)

Η Υπηρεσία Aσύρματης Πρόσβασης παρέχει σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατ’ επέκταση στο Internet χωρίς να απαιτείται η χρήση καλωδίου δικτύου / τηλεπικοινωνιακής πρίζας (ενσύρματη σύνδεση),. Οι χρήστες μπορούν να συνδέονται στο δίκτυο χωρίς να περιορίζονται από τη θέση απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Υπάρχουν τρείς προϋποθέσεις :

  1. Ο χώρος καλύπτεται από σημείο ασύρματης πρόσβασης (WiFi HotSpot) (Χώροι του Πανεπιστημίου Αθηνών με σημεία ασύρματης πρόσβασης (WiFi Hotspots)
  2. Διαθέτετε λογαριασμό στο ΕΚΠΑ, ή σε Ίδρυμα μέλος της κοινότητας Eduroam ή στην κοινότητα  GRNet .
  3. Η συσκευή (laptop, κινητό, tablet, κτλ) έχει δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο (WiFi Adapter).

Στους χώρους του ΕΚΠΑ με ασύρματη κάλυψη μπορεί να συνυπάρχουν περισσότερα από ένα WiFi δίκτυα με διαφορετικό δηλωτικό όνομα (στο εξής  SSID:). Τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα είναι τα εξής :

SSID: uoa

SSID: uoa-webonly

SSID: eduroam

Ανάλογα με την κατηγορία χρήστη δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης σε ένα η περισσότερα δίκτυα. Πιο αναλυτικά ακολουθούν οι κατηγορίες χρηστών και τα δίκτυα με δυνατότητα σύνδεσης ανά κατηγορία: