ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 29-06-2021

Ανακοινώνονται νέες συμπληρωματικές καταστάσεις δικαιούχων δωρεάν σίτισης (απόφαση ΔΣ Παν/κής Λέσχης της 29-06-2021)

Προπτυχιακοί φοιτητές

Φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου

Φοιτητές ΦΕΠΑ

Μεταπτυχιακοί - Υπ. διδάκτορες

ERASMUS