ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 17-12-2020

Ανακοινώνονται νέες συμπληρωματικές καταστάσεις δικαιούχων δωρεάν σίτισης (απόφαση ΔΣ Παν/κής Λέσχης της 17-12-2020)

Προπτυχιακοί φοιτητές

Φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου

Φοιτητές ΦΕΠΑ

Μεταπτυχιακοί - Υπ. διδάκτορες