ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης παρατείνεται έως την Παρασκευή 5/11/21. Ειδικά οι φοιτητές που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση και λόγω ελλείψεων, ως προς τα δικαιολογητικά, είχε αυτή τεθεί σε κατάσταση επανυποβολής, παρακαλούνται να την διορθώσουν σύμφωνα με τις υποδείξεις που τους έχουν σταλεί ("ΣΧΟΛΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ") μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.