ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ της Παν/κής Λέσχης ΕΚΠΑ σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2022-23.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας sitisi.uoa.gr (για τους προπτυχιακούς φοιτητές) και eprotocol.uoa.gr (για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές-Υπ. Διδάκτορες) από 07/09/22 μέχρι 21/10/2022.

Ευστάθιος Βαρλάμος
ΕΚΠΑ
Παν/κή Λέσχη
Μέγαρο "Αντ. Φ. Παπαδάκη"
Τμήμα Σίτισης Φοιτητών
Ιπποκράτους 15
10679 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 2103688216