Αρχική σελίδα » Τμήματα και αρμοδιότητες

Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες

Στην Πανεπιστημιακή Λέσχη λειτουργούν οι παρακάτω Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες

Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες