Εκδηλώσεις

Περισσότερα »


Ανακοινώσεις

Περισσότερα »

Πανεπιστημιακή Λέσχη

Σκοπός της Πανεπιστημιακής Λέσχης

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη έχει σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής τους μόρφωσης, με διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής, κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης.

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη

Διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης είναι:

  • Ν. 5147/1931, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
  • Άρθρο 49 του Ν. 1404/83 (Φ.Ε.Κ. 173 τ. Α 24.11.83).
  • Π.Δ. 387/83 (Φ.Ε.Κ. 141/7.10.83 τ. Α').

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Alumni Image  Diavgeia Image