Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.02.2016

Επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας στα φοιτητικά εστιατόρια

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, κατά την προσέλευσή τους στα φοιτητικά εστιατόρια, να επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, προκειμένου να εφαρμοσθεί πιλοτικά η on-line ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης για τους σιτιζόμενους φοιτητές στα εστιατόρια αυτά.