Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.10.2020

Ανακοίνωση σχετικά με την επαναλειτουργία των Φοιτητκών Αναγνωστηρίων Παν/κής Λέσχης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 τχ.2ο αρ. φύλλου 3707, Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» τα Φοιτητικά Αναγνωστήρια της Πανεπιστημιακής Λέσχης από 20 Οκτωβρίου 2020 θα λειτουργούν μόνο στον 2ο όροφο από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με ωράριο λειτουργίας 8:30-15:30 ως εξής:

 • Όλες οι δια ζώσης υπηρεσίες (παραλαβή βιβλίων για δανεισμό, διαδανεισμός, επιστροφές Ευδόξου, παραμονή στο αναγνωστήριο για μελέτη) θα γίνονται με ραντεβού με σειρά προτεραιότητας. Τα ραντεβού θα κλείνονται από την προηγούμενη εργάσιμη μέρα μέχρι τις 14:00, με αιτήματα που θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ibaltatzi@uoa.gr ή στο τηλέφωνο 2103688219.

 • Στο αίτημα που θα υποβάλλεται, θα αναφέρονται όνομα φοιτητή, Σχολή και αριθμός μητρώου του ΕΚΠΑ. Σε περίπτωση που χρήστης επισκεφτεί τη Λέσχη με σκοπό να μελετήσει στο αναγνωστήριο χωρίς το προκαθορισμένο ραντεβού, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα εξυπηρετηθεί μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός χρηστών και με τρόπο που να διασφαλίζεται η αποφυγή συνωστισμού και η τήρηση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας.

 • Ο αριθμός των ατόμων που θα μπορούν να εισέλθουν και να μελετήσουν στη Βιβλιοθήκη ορίζεται με βάση τις διαθέσιμες θέσεις, όπως διαμορφώνονται με την προβλεπόμενη απόσταση του 1,5 μέτρου περιμετρικά μεταξύ των χρηστών, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή χρήση.

 • Η μέγιστη παραμονή κάθε χρήστη στο αναγνωστήριο δεν θα ξεπερνά τις τρεις ώρες και θα γίνεται στα χρονικά διαστήματα 8:30-11:30 ή 12:15-15:15.

 • Οι αναγνώστες θα κάνουν χρήση μόνο των τραπεζοκαθισμάτων που έχει ορίσει το προσωπικό της βιβλιοθήκης και φέρουν τη σχετική σήμανση στο δάπεδο.

 • Οι ώρες εισόδου θα είναι οι 8:30 και 12:15 με μέγιστη καθυστέρηση τα 15 λεπτά και μετά από επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Πριν την έναρξη της δεύτερης βάρδιας παραμονής στο αναγνωστήριο, θα πραγματοποιείται ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών εργασίας.

 • Για κάθε είσοδο στο χώρο θα προηγείται χρήση των αντισηπτικών διαλυμάτων που βρίσκονται στην είσοδο του αναγνωστηρίου για απολύμανση των χεριών.

 • Η χρήση μη ιατρικής μάσκας κατά την είσοδο και την παραμονή στο χώρο είναι υποχρεωτική.

 • Οι ανελκυστήρες θα χρησιμοποιούνται μόνο από ΑμεΑ ή ηλικιωμένους ή πάσχοντες.


***** Σας υπενθυμίζουμε ότι ο εξωτερικός δανεισμός συγγραμμάτων θα γίνεται μέσω ραντεβού με αιτήματα στα email: ibaltatzi@uoa.gr και mkassotakis@uoa.gr


ANNOUNCEMENTThe Students’ Reading Room on the 2nd floor of the University Club of the National and Kapodistrian University of Athens will reopen on
20th October, 2020. It will be open Monday to Friday, 08:30 to 15:30, for students of the NKUA and Erasmus+ students, who will be able to study on the following conditions:
All services, including borrowing books from the Library and studying in the Reading Room, will be available according to priority of appointments fixed
until 14:00 of the previous day. Students will be able to fix an appointment by sending a request to the following email address: ibaltatzi@uoa.gr.

 

 • Requests must mention the name of the student, their School and the registration number of their NKUA Academic Identity Card.

 

 • The number of students who will be allowed to enter and study in the Reading Room is determined by the 1.5m physical distance restriction measure, which ensures safe use of the premises.

 

 • The maximum length of time students will be allowed to stay for in the Reading Room will not exceed 3 hours. Students will have the option to study either from 08:30 to 11:30 or from 12:15 to 15:15.

 

 • Students will use only the seats which have been defined by the Library staff and have the relevant markings on the floor.

 

 • Admission hours will be 08:30 and 12:15 with a maximum delay of 15 minutes. Before the start of the second study period in the Reading Room, the desks will be thoroughly cleaned and disinfected. Students will have to show their NKUA Academic Identity Card, or a NKUA Certificate for the Admission as an Erasmus+ Student.

 • Before entering the Reading Room, students must use the hand antiseptic solutions which are placed at the entrance.

 

 • The use of a non-medical mask when entering and staying in the area is mandatory.

 

 • The lifts will be used only by the disabled, the elderly, or the sick.