Αρχική σελίδα » Φοιτητική Μέριμνα » Υγειονομική Υπηρεσία » Παρακλινικές εξετάσεις

Γίνονται στο μικροβιολογικό εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής ή στα εργαστή­ρια των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Δημοσίου, μετά από παραπομπή των φοιτητών από την Υγειονομική Υπηρεσία της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Πληροφορίες τηλ. 210 368 8208).

Η πληρωμή γίνεται με βάση το τιμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.