Αρχική σελίδα » Φοιτητική Μέριμνα » Υγειονομική Υπηρεσία » Ορθοπεδικά είδη

Η δαπάνη για ορθοπεδικά είδη καλύπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και μόνο στην περίπτωση που η ανάγκη προέρχεται από ασθένεια ή ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, με σχετική γνωμάτευση ορθοπεδικού γιατρού, η οποία εξετάζεται από την Υγειονομική Υπηρεσία που αποφαίνεται σχετικά.