Αρχική σελίδα » Φοιτητική Μέριμνα » Υγειονομική Υπηρεσία » Οδοντιατρική περίθαλψη

Οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται στο Οδοντιατρείο της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Η περίθαλψη αφορά θεραπευτικές εργασίες και όχι προσθετικές και ορθοδοντική.