Αρχική σελίδα » Φοιτητική Μέριμνα » Υγειονομική Υπηρεσία

Υγειονομική Υπηρεσία

«Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α.»


Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.4452/15-2-2017 (Α’ 17) «οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν.4368/2016 (Α’ 83), μόνο με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους»

Πληροφορίες: Γραμματεία τηλ. 210 3688208

Στην Υγειονομική Υπηρεσία λειτουργούν τα εξής ιατρεία:

α) Παθολογικά Ιατρεία (τηλ. 210 3688241, 210 3688243)

  • Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή  8.00 – 14.30
  • Τρίτη και Πέμπτη  8.00 – 13.30

β) Οφθαλμολογικό Ιατρείο (τηλ. 210 3688240)

  • Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή  8.30 – 13.30
  • Τρίτη και Πέμπτη  9.30 – 14.30

γ) Oδοντιατρείο (τηλ. 210 3688210, 210 3688211)

  • Δευτέρα έως Παρασκευή  8.30 – 13.30

δ) Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης (τηλ. 210 3688226)

Πληροφορίες: Γραμματεία τηλ. 210 3688208, 210 3688218.

 

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης


Στόχος της μονάδας είναι η βελτίωση της ζωής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, τόσο μέσα στο Πανεπιστήμιο, όσο κι έξω από αυτό. Οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι μπορούν να πάρουν βοήθεια και υποστήριξη σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και να εκπαιδευτούν γενικότερα σε μηχανισμούς διαχείρισης δυσκολιών που μπορεί να συναντούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης λειτουργεί:

στον 1ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15, Αθήνα),

  • Ψυχίατρος, Τρίτη και Τετάρτη 8.30 - 13.30
  • Ψυχολόγος, Τετάρτη και Πέμπτη 10.00 – 13.00

στο ισόγειο του κτηρίου της Φοιτητικής Εστίας (Α' ΦΕΠΑ - Ούλωφ Πάλμε 12, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια)

α) Ψυχολόγος,  τηλ. 210 7275580,

  • Δευτέρα έως Πέμπτη  14.00 – 20.00
  • Παρασκευή  8.00 - 14.00

β) Ψυχολόγος,  τηλ. 210 7275579, 

  • Δευτέρα και Τετάρτη  9.30 – 14.30


Επικοινωνία:
Ιστοσελίδα
Τηλ. 210 368 8226, 210 3688244 (Πανεπιστημιακή Λέσχη, Αθήνα)
Τηλ. 210 727 5580, 210 7275579 (Πανεπιστημιούπολη)

Δερματολογική εξέταση


Οι φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» κατόπιν συνεννοήσεως με τη Γραμματεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης.


Τηλ. 210 3688208, 210 3688218