Αρχική σελίδα » Φοιτητική Μέριμνα » Υγειονομική Υπηρεσία

Υγειονομική Υπηρεσία

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη προσφέρει στους φοιτητές υγειονομική περίθαλψη που περιλαμβάνει ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη, τοκετούς, φυσικοθεραπείες, οδοντιατρική περίθαλψη και ορθοπεδική μέριμνα.

Η Υγειονομική Υπηρεσία διαρκώς αναβαθμίζεται, με σκοπό την όσο το δυνατόν επαρκέστερη κάλυψη των φοιτητικών αναγκών. Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της έχει χωριστεί σε τρία τμήματα: ιατρικό, οδοντιατρικό και νοσηλευτικό. O φοιτητής εξυπηρετείται αυθημερόν χωρίς να χρειάζεται να υπερπηδήσει τον σκόπελο της γραφειοκρατίας.

Υγειονομική περίθαλψη δικαιούνται όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, αντίστοιχα, ενός Τμήματος, προσαυξημένο κατά 2 έτη. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε, ενώ γενικά ισχύει για ν+2 έτη σπουδών, όπου τα ν τα ελάχιστα έτη υποχρεωτικής φοίτησης κάθε σχολής.

Αναλυτικά, η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται στους φοιτητές ως εξής:

α) Ιατρική εξέταση (τηλ. 210 3688208)
β) Νοσοκομειακή περίθαλψη (τηλ. 210 3688208, 3688218)
γ) Παθολογικά Ιατρεία (τηλ. 3688241, 3688243)
δ) Οφθαλμολογικό Ιατρείο (τηλ. 3688240)
ε) Παρακλινικές εξετάσεις (τηλ. 210 3688208, 3688241, 3688243, 3688210)
στ) Φυσικοθεραπείες (τηλ. 210 3688208, 3688241, 3688243)
ζ) Oδοντιατρική περίθαλψη (τηλ. 210 3688210, 210 3688211)
η) Oρθοπαιδικά είδη (τηλ. 210 3688208, 3688241, 3688243)
θ) Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης (210 3688226)

Τώρα, εάν δικαιούστε άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα, είναι δική σας απόφαση να επιλέξετε τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμάτε, δηλώνοντάς το κάθε πανεπιστημιακό έτος με υπεύθυνη δήλωση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών που πάσχουν από σοβαρότερο νόσημα, η διάγνωση και η θεραπεία του οποίου δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, ύστερα από γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου και Ν.Π.Ι.Δ. και ύστερα από σχετική εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Τμήματος, στο οποίο ο φοιτητής φοιτά, παραπέμπονται στην αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την τελική έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό.

Η Υγειονομική Υπηρεσία στεγάζεται στον Α' όροφο της Παν/κής Λέσχης (Ιπποκράτους 15) και το τηλέφωνο της γραμματείας είναι: 210 3688208.