Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΤΑΜΕΙΟ

Το Ταμείο της Πανεπιστημιακής Λέσχης έχει ως αντικείμενο τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Πανεπιστημιακής Λέσχης και συστεγάζεται με το Ταμείο του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Ταμείο στεγάζεται στον 2ο όροφο στην οδό Χρ. Λαδά 6 (Τηλ. 210-3689056)