Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο Πανεπιστημιακής Λέσχης

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Θεολογικής Σχολής

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗ

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Νομικής Σχολής

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής Σχολής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

ΧΑΪΔΩ (ΧΑΡΑ) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΛΑΔΑΣ

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΛΙΓΚΟΥΡΑ

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών


ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΕΚΕ

Διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Λέσχης


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ

Γραμματέας Πανεπιστημιακής Λέσχης