Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο Φωτογραφικός Τομέας πραγματοποιεί σεμινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας και σκοπό έχουν όχι μόνο τις τεχνικές δεξιότητες, αλλά τη διαμόρφωση μιας φωτογραφικής αντίληψης απαραίτητης για την καλλιτεχνική απόλαυση της φωτογραφικής εικόνας. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν την προβολή του έργου σημαντικών φωτογράφων, συζητήσεις περί αισθητικής της φωτογραφίας, την εκμάθηση τεχνικών αλλά και τη χρήση από τα μέλη του των σκοτεινών θαλάμων, όπου μπορούν οι ίδιοι να εμφανίσουν και να εκτυπώσουν τις φωτογραφίες τους. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά στην Παν/κή Λέσχη και στο κτήριο «Κωστής Παλαμάς» (Ακαδημίας & Μασσαλίας). Επίσης ο Τομέας πραγματοποιεί με επιτυχία εκθέσεις με έργα των φοιτητών – μελών του.

Τηλ. επικοινωνίας: 210-368 8205