Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Αντικείμενο του Τμήματος Λογιστηρίου είναι η διεκπεραίωση των οικονομικών θεμάτων  της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται το Ν.Δ. 496/74 “Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.”. Με τη νομοθεσία αυτή ρυθμίζεται η χρηματοοικονομική διαχείριση της Πανεπιστημιακής Λέσχης και ειδικότερα η διοίκηση των εσόδων και εξόδων και το Λογιστικό της.

Το Λογιστήριο στεγάζεται στον 2ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, (Τηλ. 210-36.88.202,  210-36.88.215,  210-36.88.214, 210-36.88.236).