Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αντικείμενο του Τμήματος Γραμματείας είναι η διοικητική υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Λέσχης και η γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιστημιακής Λέσχης.

Η Γραμματεία στεγάζεται στον 3ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, (Τηλ. 210-36.88.233,  210-36.88.223).