Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ

Αντικείμενο του Τμήματος Επιμελητείας είναι η προμήθεια και διαχείριση κάθε είδους υλικού.

Η Επιμελητεία στεγάζεται στον 3ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, (Τηλ. 210-36.88.221, 210-36.88.240,  210-36.88.256).