Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Αντικείμενο του Μουσικού Τομέα είναι η μουσική επιμόρφωση των φοιτητών και ιδίως η οργάνωση μαθημάτων και σεμιναρίων μουσικολογίας, ιστορίας της μουσικής, μουσικών οργάνων, έντεχνης, δημοτικής και βυζαντινής μουσικής, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία φοιτητικής χορωδίας και ορχήστρας.

Ο Μουσικός Τομέας της Πανεπιστημιακής Λέσχης, που λειτουργεί ήδη από τις αρχές του περασμένου αιώνα φιλοδοξούσε πάντα να ανταποκριθεί στα ιδιαίτερα μουσικά ενδιαφέροντα των φοιτητών όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Υπάρχουν και μουσικές ομάδες που ασκούν τα ειδικότερα μουσικά ενδιαφέροντα τους στη Βυζαντινή μουσική, τη Δημοτική, τη Λαϊκή, αλλά και την Έντεχνη Λαϊκή Μουσική και κυρίως, όπου αυτή η τελευταία συναντάται με μεγάλες στιγμές της Νεοελληνικής ποίησης.


Ο Μουσικός Τομέας στεγάζεται στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Τηλ. 210-36.88.235).