ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 30/03/2022

Ανακοινώνονται νέες συμπληρωματικές καταστάσεις δικαιούχων δωρεάν σίτισης (απόφαση ΔΣ Παν/κής Λέσχης της 30/03/2022).

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - Υπ. Διδάκτορες να αναζητούν το όνομα τους στις καταστάσεις που βρίσκονται στο ταμείο του κάθε εστιατορίου.

Προπτυχιακοί φοιτητές

Φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου

Φοιτητές ΦΕΠΑ

Μεταπτυχιακοί - Υπ. διδάκτορες

Αποστολική Διακονία