ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 18/1/2021 λειτουργεί καινούργιο, σύγχρονο οδοντιατρικό μηχάνημα στην Πανεπιστημιακή Λέσχη, που πληροί τις προϋποθέσεις μείωσης της διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής.