ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 4ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι από 28/3/2022 επαναλειτουργεί το αναγνωστήριο του 4ου ορόφου της Πανεπιστημιακής Λέσχης από τις 8:30 μέχρι τις 19:00.