ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’/4829/02-11-2020, τα Φοιτητικά Αναγνωστήρια της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Ε.Κ.Π.Α. από 3 Νοεμβρίου 2020 μέχρι νεωτέρας δεν θα λειτουργούν για παραμονή για μελέτη στο χώρο. Θα λειτουργεί μόνο η Βιβλιοθήκη με τον τρόπο που ισχύει μετά την από 27/5/2020 Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται με αιτήματα που θα αποστέλλονται στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ibaltatzi[at]uoa[dot]gr, mkassotakis[at]uoa[dot]gr, ή στα τηλέφωνα 210.368.8219 και 210.368.8247.