ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Το Εργαστήριο Πληροφορικής της Πανεπιστημιακής Λέσχης από τις 07/12/2021 θα λειτουργεί από τις 8:30 - 15:00.