ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476/Β/10-6-2021) και το άρθρο 22 της Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020 (Β 4810) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τα Φοιτητικά Αναγνωστήρια της Πανεπιστημιακής Λέσχης θα επαναλειτουργήσουν από 17 Ιουνίου 2021 και τουλάχιστον μέχρι τις 21 Ιουνίου 2021, και θα παρέχουν όλες τις υπηρεσίες τους λαμβάνοντας όμως όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο για το κοινό, όσο και για το προσωπικό. Συγκεκριμένα θα λειτουργούν μόνο στον 2ο όροφο από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με ωράριο λειτουργίας 8:30-15:30 ως εξής:

  • Όλες οι δια ζώσης υπηρεσίες (παραλαβή βιβλίων για δανεισμό, διαδανεισμός, επιστροφές Ευδόξου, παραμονή στο αναγνωστήριο για μελέτη) θα γίνονται με ραντεβού με σειρά προτεραιότητας. Τα ραντεβού θα κλείνονται από την προηγούμενη εργάσιμη μέρα μέχρι τις 14:00, με αιτήματα που θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ibaltatzi@uoa.gr ή στο τηλέφωνο 2103688219.
  • Στο αίτημα που θα υποβάλλεται, θα αναφέρονται όνομα φοιτητή, Σχολή και αριθμός μητρώου του ΕΚΠΑ. Σε περίπτωση που χρήστης επισκεφτεί τη Λέσχη με σκοπό να μελετήσει στο αναγνωστήριο χωρίς το προκαθορισμένο ραντεβού, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα εξυπηρετηθεί μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός χρηστών και με τρόπο που να διασφαλίζεται η αποφυγή συνωστισμού και η τήρηση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας.
  • Ο αριθμός των ατόμων που θα μπορούν να εισέλθουν και να μελετήσουν στη Βιβλιοθήκη ορίζεται με βάση τις διαθέσιμες θέσεις, όπως διαμορφώνονται με την προβλεπόμενη απόσταση του 1,5 μέτρου περιμετρικά μεταξύ των χρηστών, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή χρήση.
  • Η μέγιστη παραμονή κάθε χρήστη στο αναγνωστήριο δεν θα ξεπερνά τις τρεις ώρες και θα γίνεται στα χρονικά διαστήματα 8:30-11:30 ή 12:15-15:15.
  • Οι αναγνώστες θα κάνουν χρήση μόνο των τραπεζοκαθισμάτων που έχει ορίσει το προσωπικό της βιβλιοθήκης και φέρουν τη σχετική σήμανση στο δάπεδο.
  • Οι ώρες εισόδου θα είναι οι 8:30 και 12:15 με μέγιστη καθυστέρηση τα 15 λεπτά και μετά από επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Πριν την έναρξη της δεύτερης βάρδιας παραμονής στο αναγνωστήριο, θα πραγματοποιείται ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών εργασίας.
  • Για κάθε είσοδο στο χώρο θα προηγείται χρήση των αντισηπτικών διαλυμάτων που βρίσκονται στην είσοδο του αναγνωστηρίου για απολύμανση των χεριών.
  • Η χρήση μη ιατρικής μάσκας κατά την είσοδο και την παραμονή στο χώρο είναι υποχρεωτική.
  • Οι ανελκυστήρες θα χρησιμοποιούνται μόνο από ΑμεΑ ή ηλικιωμένους ή πάσχοντες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο εξωτερικός δανεισμός συγγραμμάτων θα γίνεται κατόπιν ραντεβού με αιτήματα στα e-mails: iblaltatzi[at]uoa[dot]gr και mkassotakis[at]uoa[dot]gr