Αρχική σελίδα » Τμήματα και αρμοδιότητες » Γραμματεία

Γραμματεία

Αντικείμενο του Τμήματος Γραμματείας είναι η διοικητική υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Λέσχης και η γραμματειακή υποστήριξη του  Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιστημιακής Λέσχης.