Αρχική σελίδα » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

20-02-2018

Διακήρυξη Νο 1/2018 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών, για την εκμετάλλευση των εστιατορίων του Ε.Κ.Π.Α.

Διακήρυξη Νο 1/2018 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την εκμετάλλευση: 1) του εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών της...


18-12-2015

Διακήρυξη Νο 1/2015 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών, για την εκμετάλλευση των εστιατορίων του Ε.Κ.Π.Α.

Διακήρυξη Νο 1/2015 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την εκμετάλλευση: 1) του εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών της...


27-05-2014

Αρ. Διακ. 1/2014 Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκμετάλλευση εστιατορίων του ΕΚΠΑ

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: Τρίτη 15/07/2014 και ώρα: 11.00Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών: Με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι 14:00 ώρας της 14/07/2014 και αυτοπροσώπως ή με νόμιμο αντιπρόσωπο μέχρι ώρα 11:00 της...


08-06-2010

Αρ. Διακ.1/2010 Τροποποίηση του Διαγωνισμού για την εκμετάλλευση εστιατορίων του ΕΚΠΑ

Τροποποίηση στο άρθρο 8, σελ.17 (Φάκελος Γ με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά")


04-06-2010

Αρ. Διακ. 1/2010 Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκμετάλλευση εστιατορίων του ΕΚΠΑ

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: Τρίτη 13/07/2010 και ώρα: 11.00Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών: ώρα 11:00 της 13/07/2010ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2010ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥανάδειξης παρόχου υπηρεσιών, με κριτήριο...