Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.09.2017

Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών 2017

Ο καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος του έτους 2017 στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, γίνεται στην Υπουργική Απόφαση Υπ'Αριθμ. 140832/Ζ1/25-08-2017 (ΦΕΚ 2993 Β'/31-08-2017).