Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.09.2019

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν και προκειμένου να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα σίτισης/δικα'ιωμα δωρεάν σίτισης, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, από Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 έως Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, καθημερινά κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00


Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δωρεάν σίτισης 2019-2020

Αίτηση έκδοσης ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης / δικαίωμα δωρεάν σίτισης

Πίνακας ορίων εισοδήματος

Υπόδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος