Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.12.2013

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν και προκειμένου να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα σίτισης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να  υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης,  από Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 έως Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014, καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00.