Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.10.2020

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων σίτισης από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές - Υπ. Διδάκτορες του ΕΚΠΑ

Σε συνέχεια της από 9-10-2020 ανακοίνωσης με θέμα “Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. και στους φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση”, ειδικότερα σε ότι αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπ. Διδάκτορες που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις για λήψη δωρεάν σίτισης, θα ισχύσουν τα εξής:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψ. Διδάκτορες του ΕΚΠΑ θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση με υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr.

 

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο: