Αρχική σελίδα » Όργανα Διοίκησης

Διοικητικό Συμβούλιο Πανεπιστημιακής Λέσχης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

 

 

Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΓΖΟΣ

 

 

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Θεολογικής Σχολής

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

 

 

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Νομικής Σχολής

 

 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

   

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής Σχολής

   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ

 

 

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών

   

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

   

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

   

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ

   

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας

   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΛΑΔΑΣ

   

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

   

ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ

   

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

 

 

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ

 

 

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΙΟΛΑΣ

 

 

Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Λέσχης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ

 

 

Γραμματέας Πανεπιστημιακής Λέσχης