Αρχική σελίδα » Όργανα Διοίκησης

Διοικητικό Συμβούλιο Πανεπιστημιακής Λέσχης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

 

 

Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

 

 

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Θεολογικής Σχολής

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗ

 

 

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Νομικής Σχολής

 

 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΥ

   

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής Σχολής

   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών

   

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

   

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

   

ΧΑΪΔΩ (ΧΑΡΑ) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

   

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας

   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΛΑΔΑΣ

   

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

   

ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ

   

Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΓΑΖΗΣ

 

 

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΙΟΛΑΣ

 

 

Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Λέσχης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ

 

 

Γραμματέας Πανεπιστημιακής Λέσχης