Αρχική σελίδα » Φοιτητική Μέριμνα » Υγειονομική Υπηρεσία » Ιατρική εξέταση

Ο φοιτητής που έχει ανάγκη ιατρικής περίθαλψης μπορεί να προσέρχεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες στα ιατρεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης, προσκομίζοντας το φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης (Φ.Β.Π.).

Το βιβλιάριο αυτό εκδίδεται και ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη Γραμματεία του Σχολής.