Αρχική σελίδα » Φοιτητική Μέριμνα » Υγειονομική Υπηρεσία » Φυσιοθεραπείες

Οι φυσιοθεραπείες εκτελούνται σε φυσιοθεραπευτήρια των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Δημοσίου και στο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Δάφνη, ύστερα από παραπομπή του ασθενούς από την Υγειονομική Υπηρεσία.

Ο φοιτητής που έχει ανάγκη φυσιοθεραπείας από ατύχημα ή άλλη ασθένεια υποβάλλει στην Υγειονομική Υπηρεσία αίτηση με σχετική γνωμάτευση του θε­ράποντα γιατρού.