Αρχική σελίδα » Φοιτητική Μέριμνα » Φοιτητικά αναγνωστήρια και Βιβλιοθήκη

Φοιτητικά αναγνωστήρια και Βιβλιοθήκη

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η οργάνωση και λειτουργία των Φοιτητικών Αναγνωστηρίων και της Βιβλιοθήκης και ιδίως:

  • Η αγορά βιβλίων και οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποδοχή δωρεών βιβλίων .
  • Η ταξινόμηση, καταλογογράφηση και ταξιθέτηση των βιβλίων των Φοιτητικών Αναγνωστηρίων.
  • Ο δανεισμός στους χώρους των Φοιτητικών Αναγνωστηρίων των αναγκαίων επιστημονικών συγγραμμάτων, άλλων βοηθητικών βιβλίων και περιοδικών.

Τα Φοιτητικά Αναγνωστήρια διευκολύνουν τους φοιτητές στη μελέτη τους με τη διάθεση επιστημονικών συγγραμμάτων, για όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο, και διαφόρων άλλων βοηθητικών βιβλίων ελληνικών και ξένων (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, λογοτεχνικά βιβλία κ.λπ.).
Στους χώρους των Αναγνωστήριων οι φοιτητές μελετούν με δικά τους βιβλία ή με βιβλία της βιβλιοθήκης, που δανείζονται με τη φοιτητική ή αστυνομική τους ταυτότητα και συμπληρώνοντας ένα δελτίο δανεισμού της βιβλιοθήκης (εσωτερικός δανεισμός).

Τα βιβλία δεν δανείζονται εκτός των Φοιτητικών Αναγνωστήριων.

Λειτουργούν δυο (2) Αναγνωστήρια στους χώρους της Φοιτητικής Λέσχης, στην οδό Ιπποκράτους 15 (ένα στον 2ο όροφο, με 250 θέσεις, και ένα στον 4ο όροφο του ίδιου κτηρίου με 120 θέσεις και 4 ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη διάθεση των φοιτητών).

Τα αναγνωστήρια είναι ανοικτά καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από 8 π.μ. μέχρι 9 μ.μ. Παράλληλα, αναγνωστήριο λειτουργεί και στους χώρους της Πανεπιστημιουπόλεως.

Στα αναγνωστήρια οι φοιτητές μελετούν με δικά τους βιβλία ή με βιβλία της βιβλιοθήκης (που λειτουργεί στον 2ο όροφο, από τις 8 π.μ. μέχρι τις 9 μ.μ., πλην Σαββατοκύριακων), που δανείζονται με τη φοιτητική τους ταυτότητα (τρίπτυχο) ή με το φοιτητικό τους πάσο και την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει εφοδιασθεί ακόμη με φοιτητική ταυτότητα –αυτό ισχύει για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές– ο δανεισμός των βιβλίων γίνεται με το φοιτητικό εισιτήριο ή με άλλο αποδεικτικό στοιχείο της φοιτητικής ταυτότητας, μαζί με την αστυνομική ταυτότητα. Τα βιβλία παραμένουν εντός του χώρου των Φοιτητικών Αναγνωστηρίων, δεν προσφέρονται, δηλαδή, για εξωτερικό δανεισμό.

Τα βιβλία, με τα οποία εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη, προτείνονται από τους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

Για όποιες παραπάνω πληροφορίες χρειάζεστε μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210-3688219 (2ος όροφος), 210-3688231 (4ος όροφος)

Για τους φοιτητές που διαμένουν στην  Α΄ Φ.Ε.Π.Α. αναμένεται να λειτουργήσει  Φοιτητικό Αναγνωστήριο  110 θέσεων  στον 1ο  όροφο του κτηρίου.

Λειτουργούν δυο (2) Αναγνωστήρια στους χώρους της Φοιτητικής Λέσχης, στην οδό Ιπποκράτους 15 (ένα στον 2ο όροφο, με 250 θέσεις, και ένα στον 4ο όροφο του ίδιου κτηρίου με 120 θέσεις και 4 ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη διάθεση των φοιτητών).
Τα αναγνωστήρια είναι ανοικτά καθημερινά, ακόμη και τα Σάββατα και τις Κυριακές, από 8 π.μ. μέχρι 9 μ.μ. Παράλληλα, αναγνωστήριο λειτουργεί και στους χώρους της Πανεπιστημιουπόλεως.
Στα αναγνωστήρια οι φοιτητές μελετούν με δικά τους βιβλία ή με βιβλία της βιβλιοθήκης (που λειτουργεί στον 2ο όροφο, από τις 8 π.μ. μέχρι τις 9 μ.μ., πλην Σαββατοκύριακων), που δανείζονται με τη φοιτητική τους ταυτότητα (τρίπτυχο) ή με το φοιτητικό τους πάσο και την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει εφοδιασθεί ακόμη με φοιτητική ταυτότητα –αυτό ισχύει για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές– ο δανεισμός των βιβλίων γίνεται με το φοιτητικό εισιτήριο ή με άλλο αποδεικτικό στοιχείο της φοιτητικής ταυτότητας, μαζί με την αστυνομική ταυτότητα. Τα βιβλία παραμένουν εντός του χώρου των Φοιτητικών Αναγνωστηρίων, δεν προσφέρονται, δηλαδή, για εξωτερικό δανεισμό.