Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

25-06-2018

Παράταση λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων κατά τον μήνα Ιούλιo 2018

Σας ενημερώνουμε για την παράταση της λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων κατά τον μήνα Ιούλιo 2018, σύμφωνα με την από 22/06/2018 απόφαση του ΔΣ της Πανεπιστημιακής Λέσχης, ως εξής: Εστιατόριο Φιλοσοφικής Σχολής έως...


25-05-2018

Συμπληρωματικές Λίστες Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18. Απόφαση του ΔΣ της Λέσχης της 25/05/2018

Ανακοινώνονται Συμπληρωματικές Λίστες Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της Λέσχης της 25/05/2018. Δικαιούχοι Προπτυχιακοί Φοιτητές Δικαιούχοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και...


30-03-2018

Συμπληρωματικές Λίστες Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18. Απόφαση του ΔΣ της Λέσχης της 30/03/2018

Ανακοινώνονται Συμπληρωματικές Λίστες Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της Λέσχης της 30/03/2018. Δικαιούχοι Προπτυχιακοί Φοιτητές Δικαιούχοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και...


23-03-2018

Διακοπή λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων από 02/04/2018 έως και 15/04/2018

Σας διαβιβάζουμε το υπ'αριθ. 328/800/23-3-2018 έγγραφο του Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Λέσχης, που αφορά στη διακοπή λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων λόγω των εορτών του Πάσχα. Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.


13-02-2018

Συμπληρωματικές Λίστες Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18. Απόφαση του ΔΣ της Λέσχης της 13/02/2018

Ανακοινώνονται Συμπληρωματικές Λίστες Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της Λέσχης της 13/02/2018. Δικαιούχοι Προπτυχιακοί Φοιτητές Δικαιούχοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και...


20-12-2017

Διακοπή λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων από 24/12/2017 έως 06/01/2018

Σας διαβιβάζουμε το υπ'αριθ. 219/800/20-12-2017 έγγραφο του Αναπληρωτή Πρύτανη και Προέδρου του Δ.Σ., που αφορά στη διακοπή λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων. Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.


18-12-2017

Λειτουργία των Φοιτητικών Αναγνωστηρίων το διάστημα 27/12/17 - 5/1/18

Σας γνωρίζουμε ότι τα Φοιτητικά Αναγνωστήρια το διάστημα 27/12/17 - 5/1/18 θα λειτουργούν μόνο στον 2ο όροφο και κατά τις ώρες 8:15-20:45.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 80